0470-465 10

Värends Entreprenad AB

Vi bygger för framtiden

Entreprenad

Välkommen till
Värends Entreprenad AB

Vi på Värends Entreprenad utför kvalificerade byggentreprenader, gärna totalentreprenad men även små byggserviceprojekt. Får vi chansen tar vi gärna hand om hela projektet redan från start, då får vi störst möjlighet att inarbeta våra tre ledord, EnkeltEffektivt och Engagerat. Tack vare vår samlade erfarenhet och kunskap kan vi medverka till en optimal utformning av det enskilda projektet. Vi är ett medelstort bolag med utgångspunkt i Växjö.

Entreprenad

Vår största tjänst är att uppföra projekt åt privata och kommunala beställare. Detta gör vi främst på totalentreprenad, men även på general- och samverkansentreprenad. Vi bygger alltid med stort engagemang, hög kvalitet och god service.

Byggservice

Ända sedan starten så har vi haft en byggserviceavdelning som hanterar de mindre projekten. Vi har lång erfarenhet och har idag ramavtal med privata, kommunala och regionala bolag där vi tar hand om renoveringar, anpassningar och ombyggnationer.

Snickeri

I vårt finsnickeri förverkligar vi idéer som sträcker sig utöver standardprodukter. Vi kan även hjälpa dig med att renovera dina fönster och dörrar till ursprungliga utseendet, istället för att byta ut dem. Vinsterna med en fönsterrenovering är många och vi värnar om miljön.

Fastigheter

I vår fastighet på Arabygatan innehar vi flera hyreslokaler för kontor och industriverksamhet.

Värends entreprenad

En trygg Entreprenör

Vi arbetar gärna på totalentreprenad då vi ser stora fördelar med denna entreprenadform. Det ger oss möjlighet att bidra med vårt kunnande och med våra ideér redan från projekteringsfasen för att på så sätt, åt beställaren, kunna uppföra en vacker, funktionsmässig och ekonomisk byggnad.

Vår bakgrund

Historien om oss

Vår historia startade år 1992 och redan då var vår ambitionen att uppföra byggnader på totalentreprenad.

Vi har under åren växt och har idag 40 anställda och en omsättning på ca 150 Mkr. Allt eftersom vi växer så har vi förutom vår verksamhet inom entreprenad och byggservice förvärvat fastigheter samt startat upp vårt finsnickeri.

Ett privatägt byggbolag

Värends idag

Värends Entreprenad ett medelstort privatägt byggbolag som utgår från Växjö. Vi värnar om att ha en personlig relation till dig som kund och har hög kvalitet i allt vi gör.

Vi arbetar bland annat med att uppföra flerbostadshus, skolor, kommersiella lokaler åt privata och kommunala beställare.

Som träbyggare ligger vi framkant då vi uppfört många flerbostadsprojekt i både limträstomme och KL-stomme. Projekten har varierat från 5 våningar ända upp till 8 våningar. Vi har även byggt enligt ”hybridtyp” där vissa våningar/byggnadsdelar utgjorts av platsgjuten prefabbetong.

Vi bygger för framtiden

Värends entreprenad

Vår produktion genomsyras av ett långsiktigt tänk där vi tillsammans med våra beställare bygger miljömedvetet genom Svanen-produktion eller SGBC:s Miljöbyggnad. Dessa åtgärder tillsammans med småskaligheten av att renovera fönster istället för att byta dem är olika aspekter där vi bygger för en hållbar framtid.

ENTREPRENÖR I VÄXJÖ

Idag är Värends Entreprenad ett medelstort privatägt byggbolag som utgår från Växjö

KARRIÄR

Är du intresserad av att jobba hos oss?

ENTREPRENAD

Läs gärna mer om våra entreprenadarbeten.

BYGGSERVICE

Vår byggserviceverksamhet inriktar sig till största del mot de serviceavtal vi har.

FINSNICKERI

Här kan ni se referenser läsa mer om vårt finsnickeri.

Kontakta oss redan idag!

Telefon: 0470 – 465 10
E-post: info@varends.se

Kontakt

Värends Entreprenad AB
Arabygatan 78
352 46 Växjö

Telefon: 0470 - 465 10
E-post: info@varends.se

Besöksadress

Värends Entreprenad AB
Arabygatan 78
352 46 Växjö

 

 

Certifieringar